Project Recovering Recovery

Dit project start op 06 maart 2017! INSCHRIJVING IS GESLOTEN.

Het project Recovering Recovery richt zich op de groep ‘verslaafden in herstel’ om te bekijken of mensen die in herstel zijn van een verslaving ook daadwerkelijk voor langere tijd hun abstinentie (vrij zijn van middelen) kunnen vasthouden. Na de eerste maanden/ jaren van herstel treedt er gewenning op van deze abstinentie. Het is daar waar de meeste mensen in herstel moeite beginnen te ondervinden met het vasthouden van hun abstinentie en motivatie om op lange termijn niet meer te gebruiken.

Wij zoeken deelnemers voor dit project! Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers in de leeftijd van 25 tot 65 jaar, woonachtig in regio Nijmegen en Rivierenland. Deelnemers dienen een half jaar vrij te zijn van alcohol- en/of middelengebruik.
Let op als je je op wilt geven: het project bestaat uit twee periodes: van maart t/m juni 2017 en een terugkom/ afsluitingsperiode van september t/m oktober 2017.

Wanneer en waar:
Op maandagen van 10:00 tot maximaal 14:00.
Van 06 maart t/m 26 juni 2017 én van 04 september t/m 23 oktober 2017.
In Nijmegen: locatie wordt bij deelname bekend gemaakt. Deelname is gratis.
MELD JE AAN VOOR 28 FEBRUARI 2017!

Doelen van het project zijn:
– Deelnemers leren mediteren op een manier die handvatten biedt in het omgaan met het mechanisme van verslaving (zowel het abstinent zijn van middelen als ook het leren doorgronden van het mechanisme van verslaving in de geest);
– Daarnaast zal er door middel van meditaties gewerkt worden aan het vergroten van het gevoel van vriendelijkheid, mededogen, vergeving en gelijkmoedigheid ten opzichte van zichzelf en anderen en ten opzichte van het proces van verslaving en herstel;
– Deelnemers op een andere manier dan zij gewend zijn naar zichzelf en hun omgeving laten kijken en te ervaren.
– Creëren van een gemeenschapsgevoel, bij en tussen de deelnemers, maar ook tussen deelnemers en de samenleving;
– Creëren van een veilige plek (refuge) waar deelnemers kunnen werken aan het versterken van hun zelfbeeld, waar zij steun kunnen ervaren door het delen van hun ervaringen met gelijkgestemden en lotgenoten en waar zij nieuwe inspiratie en motivatie kunnen opdoen voor het behouden van hun abstinentie van middelen.